Flow

FlowDie keer dat je er meer dan lekker in zit. Die keer dat je de wereld aan kan, dat afzien een woord is waarvan je nog nooit gehoord hebt. Sterker nog, je kan het niet eens uitspreken! Af… wattes…?
Ken ik niet!

Die keer dat je nog uren door kan gaan, dat je benen in een eindeloze en oneindige cadans doortrappen, doorbeuken, doorstampen.
Die keer dat opmerkingen, gedachten, onbestemde gevoelens, ideeën van onbehagen, irritaties, en pijn langs je suizen. Ze schampen niet eens, ze zijn onzichtbaar ver. Niets heeft vat op je. Jij bent één met je flow!

Iedereen die aan duursport doet, herkent het gevoel. In eens heb je het. Je voelt het niet aankomen en je weet niet hoe je erin kan komen maar als je erin zit, dan gaat het gevoel vaak nog door terwijl je al gestopt bent. Soms zoek je de flow, maar kun je haar niet vinden. Maar je hebt haar al vaak gevonden, waarom dan niet deze keer?

Ga hardlopen! Dan krijg je ook de flow. Dat hoor je vaak, maar ja, zie hem dan maar eens te vinden. Ligt dat na 1km voor het oprapen, hangt het in de bomen of kruipt het van over de straat langs je tenen en je enkels naar boven? Soms zijn beginnende lopers pissig over het feit dat ze ‘de flow’ nog niet hebben; nog niet hebben gevonden.
‘Ik heb de flow nog steeds niet’!
‘jij zei toch dat je door hard te lopen ook de flow krijgt’?!
Verontwaardigd haast… wat zeg ik… ver-ont-waar-digd!

Maar ook de pissigen, ook de verontwaardigden, ook de mensen die niet lekker in hun vel zitten, die stress hebben, die vermoeid zijn of uitgeblust. Hou vol!

Vier dingen weet ik zeker:
1. Train je geduld.
Op een dag ervaar je het. Ergens in jouw loop, tijdens jouw fietstocht… het gevoel dat je de wereld aan kan, dat alles en iedereen mooi is, dat je kleine glimlachjes maakt naar de mensen om je heen, of dat je mondhoeken speels opkrullen voor het miertje op de grond dat je ontwijkt.

2. Train niet te hard.
‘De Flow’ komt maar zelden tot stand op het moment dat jouw hart-long systeem zich tot het uiterste inspant. Maximale inspanning gaat vaak gepaard met slechter wordende techniek en coordinatie… niet handig voor de zoektocht naar de flow

3. Concentreer je.
Besef je dat je gaat lopen. Bereid je erop voor. Doe warming-up, losmakende oefeningen, help lichaam en geest in een geconcentreerde en gefocuste stemming te komen. Laat je niet afleiden.

4. Één zijn met je omgeving.
Nu wordt het schimmig, maar probeer te voelen dat je een onderdeel bent van de omgeving. Kom bewust met je voeten op de grond. Voel de wind langs je huid strijken. Snuif de geur op van het weiland en luister naar het kwetteren van de vogels. Neem – het – in – je – op.

Dan word je high!
High op een onbedwelmde manier. High op de toppen van je mentale vermogens. Zo heigh dat je geest sterker wordt dan het soms als vermoeide lichaam. High in je eigen moment.

 

Comments are closed